Publicerad: 30 mars 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2001 nr 14 angående ogiltigför- klaring av avskedandeCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Göran Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    2001:37