Publicerad: 27 februari 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Aktuellt om elektronisk handel; ny SFTI standard, informat- ionsdagar/”goda exempeldagar” m.m.Cirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Kerstin Wiss Holmdahl
  • Löpnummer/utgåva
    2001:30

Sidfot