Publicerad: 30 augusti 2000

Cirkulär - viktig information från SKR

Särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser för personer med arbetshandikappCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lars-Gösta Andréen
  • Löpnummer/utgåva
    2000:93