Publicerad: 24 maj 2000

Cirkulär - viktig information från SKR

Personligt ombud för personer med psykiska funktionshinderCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ingrid Söderström
  • Löpnummer/utgåva
    2000:61