Publicerad: 23 maj 2000

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2000 nr 17 angående frågan om saklig grund förelegat för att säga upp en anställd vid en flygplats som efter säkerhetsprövning bedömts olämplig från säkerhets- synpunktCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Tom Höglund
  • Löpnummer/utgåva
    2000:60