Publicerad: 12 oktober 1999

Cirkulär - viktig information från SKR

Regeringsrättsdom om bosättningsbegreppet i LSS m.m.Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Jonas Reinholdsson
  • Löpnummer/utgåva
    1999:122