Publicerad: 1 december 1999

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelser om ändringar i Allmänna bestäm- melser — AB 98Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lars-Gösta Andréen
  • Löpnummer/utgåva
    1999:146