Publicerad: 27 januari 1999

Cirkulär - viktig information från SKR

Miljö- och bostadsanpassning samt utvecklingsstimule- rande åtgärder och hjälpmedel i hem- och förskolemil- jön för synskadade barn.Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Per-Olov Nylander
  • Löpnummer/utgåva
    1999:21