Publicerad: 9 februari 1999

Cirkulär - viktig information från SKR

Försäkringsskyddet för deltagare i arbetsmarknadspoli- tiska åtgärder som inte innebär anställningCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Håkan Hellstrand
  • Löpnummer/utgåva
    1999:30