Publicerad: 26 maj 1999

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1999 nr 27 angående om en ar- betsgivare haft rätt att förbjuda en bisysslaCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Tom Höglund
  • Löpnummer/utgåva
    1999:74