Publicerad: 26 mars 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Samverkansavtal om tillgång till data för uppbyggnad och ajourhållning av digital registerkarta och en nationell databas för geografisk fastighetsinformation, avseende kommuner med kommunal lantmäterimyndighet, m.m.Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Gösta Pellbäck Avdelning/sektion: Plan- och miljösektionen
  • Löpnummer/utgåva
    1998:48

Sidfot