Publicerad: 11 mars 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Regional tillväxt - för arbete och välfärd Regeringens proposition 1997/98:62Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Johan Carlström
  • Löpnummer/utgåva
    1998:36