Publicerad: 23 juni 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om vissa ändringar och tillägg i PA- KL med anledning av nytt kommunalt pensionsavtal – PÖK 98Cirkulär

Bilagor

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Cajsa Linder
  • Löpnummer/utgåva
    1998:97