Publicerad: 25 februari 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 1997:44.

Kvalitetsutmärkelsen och förbättringsinstrumentet Svensk Skola 1999Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Mats Söderberg
  • Löpnummer/utgåva
    1998:31