Publicerad: 5 mars 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Internhyra i sammandrag – hur det är tänkt, och hur det kan fungeraCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ted Lindqvist Avdelning/sektion: Gatu- och fastighetssektionen Externmedverkan: Hans Lind, KTH, Stockholm
  • Löpnummer/utgåva
    1998:33