Publicerad: 11 mars 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Ersättning för år 1998 enligt normalavtalet med STIMCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ants Viirman
  • Löpnummer/utgåva
    1998:37