Publicerad: 3 september 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1998 nr 39 angående bl.a. fråga om tillämpning av AB 95 § 6 vid förflyttning av lärare på grund av minskat elevunderlag vid en grundskolaCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Christina Madfors
  • Löpnummer/utgåva
    1998:135