Publicerad: 12 november 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1998 nr 107 angående frågan om kommunen har haft saklig grund för uppsägning av en trafikövervakare



Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!








Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Bengt Johansson
  • Löpnummer/utgåva
    1998:182