Publicerad: 23 mars 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Ägarstyrning av kommunens bostadsföretag: Rapport nr Ð Bostadsföretagens ekonomiska situationCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ted Lindqvist, Jenny Persson Avdelning/sektion: Gatu- och fastighetssektionen
  • Löpnummer/utgåva
    1998:44