Publicerad: 31 januari 1997

Cirkulär - viktig information från SKR

Värdesäkring av utgående ersättning till lärare, skolle- dare och syokonsulenter som ej erhållit försäkrings- skydd enligt AGS-KLCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Åsa Hollmén
  • Löpnummer/utgåva
    1997:26