Publicerad: 20 maj 1997

Cirkulär - viktig information från SKR

Intressebevakning på EuropanivåCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Claes-Håkan Jacobson Mona Nettelman Kristina Ossmer
  • Löpnummer/utgåva
    1997:78