Publicerad: 12 december 1997

Cirkulär - viktig information från SKR

Information om Adresser, Registerbaserad Folk- och Bostadsräkning, Grunddatabasutredningen samt ”Navet” och vissa IT-frågorCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Gösta Pellbäck Carl-Göran Sjögren
  • Löpnummer/utgåva
    1997:203

Sidfot