Publicerad: 10 december 1997

Cirkulär - viktig information från SKR

Definitivt taxeringsutfall för inkomståret 1996 Skatter och bidrag budgetåren 1998–2000Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Herman Crespin Britta Hagberg Niclas Johansson Helena Milton
  • Löpnummer/utgåva
    1997:201