Publicerad: 2 april 1997

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1997 nr 28 angående uppsäg- ning av en undersköterska vid kommunalt sjukhem på grund av omständigheter hänförliga till att en åldrig vårdtagare genom gåvobrev överlåtit fastighet till un- dersköterskans far.Cirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Göran Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    1997:56

Sidfot