Publicerad: 13 november 1997

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1997 nr 115 angående fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av vårdbi- träde på grund av nedsatt arbetsförmåga.Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Göran Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    1997:184