Publicerad: 8 april 1997

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1996 nr 63 angående fråga om arbetsskyldighet i samband med omorganisation av dagcenterverksamhetCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Anna Lind
  • Löpnummer/utgåva
    1997:59