Publicerad: 19 juni 1997

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolen har i dom 1997 nr 68 mellan CF och Mjölby kommun behandlat frågan om lönediskrimine- ring enligt 18 § jämställdhetslagen skall anses föreliggaCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lena Emanuelsson
  • Löpnummer/utgåva
    1997:102