Publicerad: 15 mars 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Ägarstyrning av kommunens bostadsföretag: Rapport nr 1 – Ett bostadspolitiskt perspektivCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ted Lindqvist Avdelning/sektion: Gatu- och fastighetssektionen Externmedverkan: Hans Lind, KTH, Stockholm
  • Löpnummer/utgåva
    1997:205