Publicerad: 8 oktober 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Samfinansierad samverkan mellan Svenska Kommun- förbundet, länsförbunden och kommunerna avseende kompetenshöjning, utveckling och avtalsreglering inom området geografisk informationsteknik (IT)Cirkulär

Bilagor

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Gösta Pellbäck Avdelning/sektion: Plan- och miljösektionen
  • Löpnummer/utgåva
    1996:145