Publicerad: 8 mars 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Resultat av enkät om behovet av att i detaljplan kunna reglera handel med skrymmande varor och livsmedelCirkulär

Bilagor

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Irene Lindström Avdelning/sektion: Plan- och miljösektionen
  • Löpnummer/utgåva
    1996:49