Publicerad: 11 januari 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Bevara eller gallra? - Råd för kommuner och landsting. Andra omarbetade upplagan.Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Arne Myrbeck
  • Löpnummer/utgåva
    1996:16