Publicerad: 14 augusti 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Avgift för resor i samband med daglig verksamhet en- ligt LSS - Regeringsrättens domCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ingrid Söderström
  • Löpnummer/utgåva
    1996:118