Publicerad: 1 oktober 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1996 nr 99 angående fråga om det förelegat giltig grund för avskedande av en stads- arkitekt.Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Göran Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    1996:135