Publicerad: 17 januari 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1995 nr 163 angående huruvida entreprenörsskifte från företaget A till företagen B och C är att anse som en övergång av verksamhet i den me- ning som avses i 6 b § anställningsskyddslagen och EG- rådets direktiv 77/187/EEG (överlåtelsedirektivet)Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Göran Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    1996:18