Publicerad: 8 januari 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändrade regler rörande dels vissa ersättningsnivåer på socialförsäkringsområdet och dels ändringar i lagen (1991:1047) om sjuklönCirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Christina Madfors
  • Löpnummer/utgåva
    1996:9

Sidfot