Publicerad: 26 april 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Ägardirektiv till kommunägda bostadsföretagCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Per-Olov Nylander Avdelning/sektion: Gatu- och fastighet Externmedverkan: Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO
  • Löpnummer/utgåva
    1996:70