Publicerad: 26 april 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Ägardirektiv till kommunägda bostadsföretagCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Per-Olov Nylander Avdelning/sektion: Gatu- och fastighet Externmedverkan: Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO
  • Löpnummer/utgåva
    1996:70