Publicerad: 14 mars 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Värdesäkring av utgående ersättning till lärare, skolle- dare och syofunktionärer, som ej erhållit försäkrings- skydd enligt AGS-KLCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Bengt Pewe
  • Löpnummer/utgåva
    1995:73