Publicerad: 1 oktober 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Ny överenskommelse mellan Sveriges försäkringsför- bund och Svenska Kommunförbundet om restvärdes- skyddCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Björn Claesson
  • Löpnummer/utgåva
    1995:185