Publicerad: 30 januari 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Kommunförbundets yttrande över Statsbidragsberedningens betänkandeCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Niclas Johansson Lennart Tingvall
  • Löpnummer/utgåva
    1995:39