Publicerad: 9 maj 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Kommunerna och fastighetsbildningen – Betänkande om huvudmannaskapet för fastighetsbildningen och samverkan mellan stat och kommunCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Bertil Adolfsson Avdelning/sektion: Plan- och miljösektionen
  • Löpnummer/utgåva
    1995:99