Publicerad: 27 februari 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Forsknings- och utvecklingsstöd inom EU - fjärde ram- programmet för FoUCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Tommy Rosén
  • Löpnummer/utgåva
    1995:61