Publicerad: 23 mars 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Förordning och föreskrifter om hissar och andra motordrivna anordningarCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Bengt Westman Avdelning/sektion: Plan- och miljösektioen
  • Löpnummer/utgåva
    1995:78