Publicerad: 3 april 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Ersättningar m m till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSSCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Margareta Erman
  • Löpnummer/utgåva
    1995:83