Publicerad: 25 januari 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Ekonomisk-politiska åtgärder inom bostads- och miljöområdenaCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Irene Lindström Avdelning/sektion: Plan- och miljösektionen
  • Löpnummer/utgåva
    1995:36