Publicerad: 2 oktober 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Delegering från överförmyndarnämnd/överförmyndare m.m.Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Eric Sehlin
  • Löpnummer/utgåva
    1995:166