Publicerad: 2 juni 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Delegering av ärenden enligt Plan- och bygglagen (PBL) och speciallagstiftningVälkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Annika Gustafsson/GR
  • Löpnummer/utgåva
    1995:111