Publicerad: 20 juni 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Bevara eller gallra? - Råd om teknisk verksamhet, mark och fastigheter samt bostadsförsörjning hos kommuner och landstingCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Arne Myrbeck
  • Löpnummer/utgåva
    1995:122