Publicerad: 26 oktober 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1995 nr 116 angående skyldig- het att utge förslagsersättning till arbetstagare för ett av dem avgivet förslagCirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Göran Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    1995:180

Sidfot