Publicerad: 17 januari 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1994 nr 137 angående fråga om kommun sagt upp en förskollärare som genom ett flertal tidsbegränsade förordnanden omplacerats till arbetsuppgifter utanför barnomsorgenCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Göran Söderlöf Lennart Kriisa
  • Löpnummer/utgåva
    1995:29