Publicerad: 26 april 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Ansvaret för LSS insatser i annan kommun - rättslägetCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Margareta Erman
  • Löpnummer/utgåva
    1995:93